MÁJOVÝ TÝM

Kdo stojí za festivalem Irský Máj/Irish May? Představujeme se!


Marie Luisa Stiborová

Marie Luisa je vedoucí spolku Aisling a zakladatelka celého festivalu - v její hlavě se v roce 2011, kdy pracovala v produkci Divadla v Celetné, zrodil nápad na uspořádání festivalu irské kultury v Praze. V současné době pracuje jako pedagožka ve speciální mateřské školce a dálkově si rozšiřuje svou kvalifikaci studiem na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kromě irského tance ve skupinách inSpiral Dance Company a Dance in Pulse) se věnuje sean-nós singing a norštině. Koordinuje celý Májový tým, zajišťuje komunikaci s partnery, s divadlem, někdy také tvoří grafiku, vede účetnictví a každý rok má na starosti naše zahraniční hosty.


Monika Horázná

Monika je členem spolku Aisling, který organizuje festival Irský Máj. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy studuje doktorský program Vývojová a buněčná biologie, v laboratoři na Akademii věd se potom zabývá studiem rakoviny střeva. Ve volném čase ráda sportuje, poslední dobou si oblíbila zejména posilování s vlastní vahou a s kettlebell v dejvickém gymu Funkční trénink. Ve zbývajícím volném čase pak ráda peče sladké dobrůtky a vyrábí šperky z korálků. V rámci Irského Máje se již tradičně postará o dostatek rozmanitého občerstvení pro tanečníky i další účastníky festivalu. V Májovém týmu má na starost divadelní představení, Májové dílny a občerstvení na Večeři s irskými autory.


Zuzana Hrubá

Zuzka je dlouholetou tanečnicí skupiny Coiscéim a právě irský tanec v ní probudil zájem o irskou a keltskou kulturu obecně. Na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy studuje obor Filosofie (nejvíce ji zajímá antická filosofie a etika), ve volném čase kromě irského tance ráda čte, sportuje (lyže, volejbal) či se učí nové jazyky (kromě angličtiny se učí či učila německy, španělsky, irsky, arabsky, čínsky a díky studiu filosofie i starořecky a latinsky). V Májovém týmu funguje jako autor textů, dvorní korektor všeho psaného a překladatel, zároveň se snaží vypomáhat tam, kde je potřeba.


Terka Zadražilová

Teka je členkou spolku Aisling, který organizuje Irský Máj. Irskému tanci se věnuje již více než deset let a právě skrze něj se seznámila a oblíbila si irskou, potažmo keltskou kulturu. V běžném životě se ale věnuje spíše světovému tématu, a to bezpečnému chování na internetu - v nejmenované neziskové organizaci se stará o to, aby co nejvíce lidí vědělo o tom, jak nepřijít přes internet na mizinu či jak se nestát obětí kyberšikany. Když jí vyjde čas, ráda relaxuje u korálků, ze kterých vyrábí různé ozdoby. Na Irském Máji se letos stará o Májový koutek, výstavu a pak o také to, co je zrovna potřeba.


Marie Haklová

Maruška roky tančila ve skupině Coiscéim a po příchodu rodiny od irského tance utíká k mateřským povinnostem a zase se k irskému tanci vrací. V současné době je máma na plný úvazek a práce na Irském Máji je pro ni terapií na „mateřské dovolené“. V tom malém zbytku volného času působí v obecně prospěšné společnosti Bez Rozdílu, občas si rozšiřuje obzory čtením knih, náruživě běhá, baví ji různé techniky ručních prací, ráda peče, vaří a krmí návštěvy. Od září 2015 se opět vrátila k učení irských tanců, vede děti v DDM Stodůlky. Vedle tanečního světa ji láká a občas i pohlcuje svět hudební. V Májovém týmu má na starosti taneční přehlídku Pod jednou střechou a literární čtení Večeře s irskými autory.


Terka Bachová

Terka je vedoucí taneční školy Luas Dancing School. Pět ročníků festivalu Irský Máj absolvovala jako nadšený divák, aktivně podporovala myšlenku festivalu zaměřeného na irskou kulturu, zúčastňovala se většiny programu, následně pomáhala, s čím bylo třeba, až se v roce 2015 naplno přidala do týmu. V prostředí irského tance se pohybuje od roku 1999 a zatím ji to stále baví,nNicméně když je potřeba "vypnout", tančí další taneční styl clogging, kterému se věnuje od roku 1992. I ten ji stále baví. A když i od tohoto je potřeba si odpočinout, zavře se v kuchyni s vařením, fixami nebo barvami na textil nebo s dobrou knihou, nově němčinou, nebo s dobrým filmem. V Májovém týmu má na starosti minikoncertní bloky a vedení "stanoviště" tance pro děti v rámci Májového trojboje.


Nejsme produkční agentura a pořádání festivalu Irský Máj/Irish May je pro nás radost, jedno ze splněných přání - z toho důvodu jsme se také dobrovolně zřekli veškerého finančního ohodnocení a vše děláme zadarmo a navíc rádi. V hlavním organizačním týmu je nás momentálně šest a pro vás, diváky, začínáme připravovat další ročník festivalu těsně po skončení toho předešlého (a někdy ještě před jeho proběhnutím). Máme však kolem sebe spoustu lidí, kteří nám v době festivalu aktivně pomáhají a podporují nás. Rádi bychom jim touto cestou poděkovali.


Libor Hakl – je autorem původní grafické podoby a loga Irského Máje. Jeho největším přínosem je ale velká podpora vlastní ženy a tvoření zázemí a podpůrného týmu, bez kterého by to vůbec nešlo.

Honza Ircing – neúnavně programuje web festivalu, pravidelně zpracovává naše rozmary a shovívavě dokola opravuje a dolaďuje. A spolu s Liborem se nebojí přiložit ruku k dílu i fyzicky při neustálém skládání a rozkládání podlahy pro tanečníky.

Markéta Utišilová – usměvavá opora Májového koutku, vždy přítomná a ochotná s čímkoliv pomoci.

Michal Kára – dvorní fotograf celého festivalu, který nejen že skvěle fotí, ale též nás po celou dobu udržuje v dobré
náladě a „je tam s námi“ - a to je někdy víc, než by se na první pohled mohlo zdát.

Petra Váňová – čtvrtý ročník festivalu připravovala s námi, ale teď je hodně časově vytížená - tak vypomáhá, kde je třeba, bez tíhy povinností organizačního týmu.

Kuba Mašek – „podlahový kápo“, díky jeho schopnostem a dobré vůli si se stavěním podlahy a vším okolo nemusíme lámat ani hlavy, ani záda; navíc má vždycky dobrou náladu a my se na něj můžeme spolehnout.

Andrej Mikulka – nabízí pomocnou ruku všude, kde je potřeba; zajišťuje bezpečí a odhlučnění únikových cest tanečníků z jeviště do zákulisí.

Marek Střížovský a Zdeněk Charvát – v Divadle v Celetné jsou díky své práci už jako doma; pro nás dělají mnohem a mnohem víc, než by museli, díky nim je zvuk a světlo vždy na tak vysoké úrovni.

Ptáte se a my odpovídáme na vaše nejčastější otázky:


Proč se koná festival stále v Divadle v Celetné a není přesunut do většího divadla, když bývají některá představení vyprodaná?

Toto je vaše nejčastější otázka. Pro konání festivalu právě v Divadle v Celetné máme hned několik důvodů. Původní myšlenkou bylo uspořádat festival v jednom čase a na jednom místě.

Byl to právě principál Divadla v Celetné Jakub Špalek, který před pěti lety vnukl své tehdejší kolegyni Marii Luise nápad využít divadlo v době, kdy mají herci prázdniny. Ona myšlenka vyústila v konání prvního ročníku Irského Máje v roce 2011. Přestože letos proběhne již 5. ročník, neustále se přesvědčujeme o tom, že přesunout tento komorní festival do jiných, větších prostor je z hlediska organizace a financí (prozatím) neproveditelné.

Dalším důvodem pro pořádání festivalu v Divadle v Celetné je jeho optimální kapacita pro festival jako celek. Byť se při představení „Pod jednou střechou“ zdá, že vyprodat Divadlo v Celetné není problém (toto představení je opakovaně vyprodané s čekací listinou dalších zájemců), další představení zpravidla vyprodaná nejsou. Přesídlení do jiného divadla by tedy nutně znamenalo nezanedbatelné zdražení vstupenek na jednotlivá festivalová představení, protože větší prostory bychom jinak nebyli schopni finančně pokrýt.


Kdo všechno sponzoruje festival Irský Máj/Irish May?

Festival je od prvního ročníku sponzorován velmi sporadicky a prakticky „jen“ drobnými jednorázovými dárci. Nemáme žádného velkého sponzora – i přes naši opakovanou snahu ho získat. Po zkušenostech z minulých let už dnes dokážeme naplánovat nový ročník festivalu tak, abychom „skončili na nule“, ale byly doby, kdy jsme se museli poprat i s finančním propadem. Celý organizační tým vkládá do festivalu svou práci, za kterou nikdo není honorován. Když se nedaří, vystupují někteří umělci jen za propagační fotografie a DVD s videozáznamem (třeba všichni tanečníci představení Pod jednou střechou). Když ale máme, rozdáváme :-).

Každý rok se snažíme získat podporu z různých grantů u nás i v Irsku. Třetí ročník festivalu byl podpořen grantem Hlavního města Prahy, pravidelně získáváme grant od Culture Ireland. Líbí se vám naše práce a myslíte si, že by si zasloužila podpořit? Neváhejte se na nás obrátit a domluvíme se!


Jak dlouho dopředu se plánuje nový ročník festivalu?

Práce na dalším ročníku festivalu obvykle začínají ještě před proběhnutím toho aktuálního (cca měsíc předem). Po skončení festivalu si většinou dáváme malou pauzu, abychom získali trochu odstup. Potom se sejdeme, zhodnotíme proběhlý ročník a hned se pouštíme do toho následujícího. Příprava jednoho víkendového festivalu tak trvá plus minus rok (o víkendech po večerech :-)).


Mohu s něčím pomoci, nějak se zapojit?

Za veškerou pomoc jsme vždycky rádi, ochotných rukou není nikdy dost. Bohužel ale nemůžeme za výpomoc nabízet finanční odměnu, a proto bereme jen dobrovolníky :-). Můžete se např. zapojit do roznášení letáků, šířit povědomí o festivalu a tím přitáhnout více diváků, zapojit se do stavby podlahy v době generálek a před tanečním vystoupením či přispět sponzorským darem.


Mohu se dostat "do programu" festivalu?

Samozřejmě to možné je – záleží na tom, o jakou část programu máte zájem. Hlavním předpokladem je, že vaše nabídka se nějak dotýká jedné z oblastí irské kultury. Pokud ano, nejjednodušší je kontaktovat s nabídkou Marii Luisu, v případě zájmu vystupovat v představení „Pod jednou střechou“ potom přímo Marii Haklovou.


A která kapela tedy přijede příští rok?

Ale no tak! :-)


Chcete znát odpovědi na další otázky? Napište nám!

Irský Máj

Colin Dunne Masterclasses

Pod jednou střechou, Večer taneční improvizace

Divadlo v Celetné