Gall-Tír

Pražský soubor irského tance Gall-Tír vznikl v roce 2003, jeho zakládající členové se však irskému tanci věnovali již dříve. Od roku 2006 pak Gall-Tír funguje jako občanské sdružení. Kromě vystoupení, která se konají po celém území České republiky, se tanečníci Gall-Tír účastní i mezinárodních soutěží v irském tanci za spolupráce s Ronan Morgan ADCRG. Při tvorbě choreografií kladou velký důraz na výrazovou stránku, techniku a preciznost. Soubor připravuje vlastní kurzy od 3. 9. 2018. Umělecká vedoucí souboru Gabriela Klášterková působí jako taneční pedagog na ZUŠ Prosek v Praze 9, kde se irskému tanci mohou naučit všichni školou povinní.

Fotogalerie

Gall-Tír