Večer taneční improvizace 2017
6. května 2017, 19:00, Divadlo v Celetné

Večer taneční improvizace je novým formátem představení, které se bude tvořit přímo na jevišti před očima diváků. Dvou až tří členné týmy tanečníků se budou ucházet o přízeň poroty i publika v krátkých tanečních sekvencích na náhodně vybranou hudbu. Není důležitý styl tance ani technická úroveň, hlavní je nadšení pro věc a schopnost přizpůsobení se a improvizace v každé situaci.

Večerem bude provázet zkušená moderátorka a rozhodčí v jedné osobě – Hanka Malaníková. Ta vás jistě dostane do té správné improvizační nálady.

Pravidla, pokyny, informace

 • 1. Večer taneční improvizace (dále jen „Večer“) je přehlídkou různých tanečních stylů a zejména individuálních schopností taneční improvizace, které prezentují přihlášené týmy tanečníků.
 • 2. Přihlášené týmy co nejlépe prezentují vlastní taneční umění.
 • 3. K účasti se přihlásí dvou až tří členné týmy vyplněním Registračního formuláře. Nemáte nikoho do týmu? Nevadí! Přihlaste se jako jednotlivec a my vám tým pomůžeme sestavit. Po skončení registrace vás propojíme, abyste se mohli domluvit.
 • 4. Přihlásit se mohou tanečníci jakéhokoli tanečního stylu a zaměření.
 • 5. Taneční týmy mohou být smíšené (namíchané různé taneční styly) nebo mohou všichni tanečníci v týmu prezentovat jeden taneční styl.
 • 6. Taneční týmy se přihlásí do 23. dubna 2017 vyplněním registračního formuláře, viz níže.
 • 7. Před zahájením Večera zaplatí taneční týmy registrační poplatek ve výši 50,- Kč za každého tanečníka v týmu, a to přímo u organizátorů festivalu Irský Máj/Irish May dne 6. května 2017 v Divadle v Celetné.
 • 8. Taneční týmy by měly být pro porotu a diváky odlišitelné, proto si v rámci týmu připravte nějaký společný vizuální prvek (např. náramek, stuhu do vlasů, barevné podkolenky, tkaničky do bot či cokoli jiného).
 • 9. Taneční týmy mohou nominovat taneční hudbu, která by jim v jejich tanečním stylu vyhovovala, a doporučit ji organizátorům (nominované skladby posílejte na email: impro@irsky-maj.cz).
 • 10. Finální hudbu vyberou organizátoři Večera (počet skladeb se odvíjí od zvoleného systému rozřazení a postupu týmů, viz bod 15). Tři dny před konáním Večera taneční improvizace obdrží tanečníci seznam skladeb, které během Večera zazní.
 • 11. Výkon tanečníků bude posuzovat tříčlenná porota ve složení: Andrej Mikulka, Veronika Jedková a Slávka Gajerová.
 • 12. Porota posuzuje taneční výkon jako takový, dodržení rytmu skladby, plynulost návaznosti na předešlý taneční tým, celkový dojem, nápaditost, výraz a kreativitu.
 • 13. Tanečníci se budou ucházet o cenu poroty, kdy hlavní výhrou Večera je poukázka do tanečního obchodu Sansha Praha ve výši 2000,- Kč. Nezávisle na porotě proběhne i hlasování mezi diváky a udělení ceny diváků.
 • 14. Po skončení Večera budou mít tanečníci možnost získat od poroty zpětnou vazbu na svůj výkon. Tato část Večera není povinná a bude probíhat v zákulisí.
 • 15. Systém rozřazení, postupu a určení vítěze bude zveřejněn po ukončení registrace podle počtu přihlášených týmů. Tato informace bude zveřejněna před konáním Večera na webových stránkách festivalu Irský Máj/Irish May a zaslána registrovaným týmům na emailové adresy uvedené při registraci.
 • 16. Organizace večera:
  • Taneční týmy budou na začátku Večera na jevišti rozlosovány do dvojic a bude určeno pořadí jejich vystoupení.
  • Před zahájením každého kola taneční improvizace bude dvojici týmů, které mají v daném kole tančit, puštěn krátký úryvek vybrané skladby. Následně budou mít tanečníci jednu minutu prostor, aby se v týmu domluvili a připravili.
  • V každém kole improvizace budou tanečníci tančit na jinou hudbu, vybranou náhodně ze seznamu skladeb.
  • V každém kole se budou prezentovat oba týmy, a to po 16 taktech dané skladby. Kolo bude odstartováno i ukončeno rozhodčím (moderátorem) večera.
  • Týmy na sebe musí navazovat bez prostojů – po skončení 16 taktů prvního týmu hned navazuje tým druhý.
  • Tanečníci, kteří zrovna netančí, se mohou přesunout do hlediště a sledovat výkon svých kolegů (budou-li v hledišti volná místa). Tanečníci mají ovšem povinnost hlídat si své kolo improvizace a včas se dostavit do zákulisí a na jeviště.
  • Vlastní invence a kreativita je vítaná a porotou ceněná – týmy nemusí nutně zápasit proti sobě, ale mohou tvořit společně a navzájem se inspirovat.
  • Po skončení každého kola se porota krátce poradí a jeden z porotců nahlas sdělí verdikt poroty.
  • Diváci se budou moci vyjádřit k výkonům tanečních týmů na konci Večera a odevzdat svůj hlas na lístku, které obdrží před začátkem Večera.
  • Na závěr Večera bude vyhlášen vítězný tým a bude mu předána hlavní cena – poukázka do tanečního obchodu Sanscha Prague.

Registrace

Porota

 • Veronika Jedková
 • Andrej Mikulka
 • Slávka Gajerová

Moderátorka

 • Hanka Malaníková
Plné vstupné  150,-
Sleva  100,-

Rezervace

Irský Máj

Colin Dunne Masterclasses

Pod jednou střechou, Večer taneční improvizace

Divadlo v Celetné